Monday, May 13, 2013

เป้าหมายง่ายๆ

เป้าหมายง่ายๆของตัวเอง วันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2556

1. ตื่นก่อน 6 โมงเช้า
2. กิน apple ตอนเช้าก่อนทำงาน (20บาท ซืื้อจากแผงลอยข้างถนน)  ยกเว้นให้วันจันทร์ กรณีไม่มีแผงลอยขาย
3. ไม่สั่งกาแฟเย็นตอนเช้า ถ้าอยากกิน ให้ชงเอง

# วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
 ทำได้สำเร็จครับ :)

No comments:

Post a Comment