Friday, November 8, 2013

Money VS Happyness

จริงๆก็ไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหน  เลยเอามาจากกราฟนี้แล้วกัน น่าจะใกล้เคียงกัน (รายได้ครอบครัว ต่อความสุข)   จากกราฟพอจะเดาได้ว่า 
  • มีเงินมากขึ้น ความสุขก็มีมากขึ้น
  • ช่วงแรก ยิ่งมีเงินเพิ่มขึ้น ความสุขก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  • ช่วงหลังๆ มีเงินมากขึ้นหน่อย ความสุขยิ่งไม่แยกต่าง


ดังนั้น เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง เราคงเห็นคนทำงานเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เพื่อเงินมากยิ่งขึ้้น
เพราะเงินไม่ได้สร้างความสุขให้เขาเท่าไรแล้ว
เช่น ทำเพื่อ Work-life balance  ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อชื่อเสียง ทำเพื่อชาติ(?) 
ไม่เช่นนั้น พอถึงจุดๆหนึ่ง เราจะมีความสุขขึ้นถ้ารู้จักพอ

โดยส่วนตัวยังเชื่อในทฤษฏีที่ว่า เราจะมีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข
ดังนั้น พอมีเงินถึงระดับหนึ่ง เราจจะต้องเพิ่มความสุขโดยการทำให้คนอื่นมีความสุขบ้าง
(แบบ Bill gates ที่บริจาคเงินตั้งกองทุน Bill & Melinda Gates Foundation แล้วแหละ)


ป.ล.  ใครอยากแบ่งความสุขให้ผมบ้่างก็ยินดีนะครับ


No comments:

Post a Comment